مركز معرفي

معرفي: مركز مهارت هاي باليني در طبقه دوم ساختمان واقع شده كه محيط مناسبي را جهت يادگيري مهارت هاي باليني پرستاري فراهم مي نمايد. جايگاه مركز آمار ايران در تشكيلات كلان دولت جمهوري اسلامي ايران، در قالب مؤسسه دولتي و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تعريف‌ شده ‌است

2023-02-04
    مشروع وظيفة شاغرة تربية مهنية
  1. Save
  2. كارشناس مسئول مشاوره- ليلا شورين